معامله بد درمحل کار

معامله بد درمحل کار


 اطلاعات زیر برای شهروندان ترکیه، خارجی ها، پناهندگان، صاحب موقت وضعیت حفاظت، متقاضیان حفاظت بین المللی، مشروط ثانویه وضعیت حفاظت از پناهندگان متقاضی که در ترکیه کار می کنند معتبر است.


با توجه به قانون اساسی جمهوری ترکیه؛ همه کس فارغ از زبان، نژاد، رنگ، جنسيت، انديشه سياسي، باور فلسفي، دين، حكمت و غيره، بدون تبعيض با هم برابر هستند. زنان و مردان حقوق برابر دارند. بعلاوه اگر از خشونت های ناشی از یک رابطه تجاری رنج می برید می توانید دستمزد چهار ماهه و جبران خسارت تبعیض را درخواست کنید.

»تبعیض

تبعیض در محل کار زمانی اتفاق می افتد که یک کارمند یا فرد درخواست کننده شغل به علت سن، نژاد، رنگ پوست، ملییت، جنسیت، وضعیت معلولیت، بارداری یا فرزندپروری، ممکن است در معرض تبعیض قرار گیرد یا به دلیل گرایش جنسیتی یا مذهبی خود، رفتار نامطلوب ببیند. بنابراین؛ ترکیه با پیوستن به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سازمان ملل متحد ، انواع تبعیض در محیط کار علیه زنان در این کشور ممنوع شده است.

»تهدید و ارعاب

تهدید و ارعاب یک اصطلاح است که برای توصیف رفتارهای مختلفی که موجب بدرفتاری با یک کارمند یا کارکنان در محل کار می شود، استفاده می شود.

خصوصیات رفتار تهدید و ارعاب:

 اجبار به انجام کار،

ادامه یافتن آن به شکل سیستماتیک،

طولانی شدن آن،

هدف این است که کارمند دچار ارعاب بشود و غیر قابل توضیح است.

برای درک بیشتر تهدید و ارعاب می توانید در زیر انواع آن را پیدا کنید.

تهدید و ارعاب می تواند روانی، اقتصادی یا جنسی باشد.

انواع تهدید و ارعاب روانی؛
 • داد زدن
 • جیغ زدن
 • توهین
 • مقایسه کردن
 • تحقیر کردن
 • ترساندن
 • تهدید کردن
 • نادیده گرفتن
 • بی توجهی
 • فراموش کردن
 • استفاده از الفاظ نا مناسب و غیره
 • سوال درباره اینکه به کجا می رود، با که باشند، دخالت در نوع لباس پوشیدن و غیره
 • محدود کردن ارتباط با همکاران
 • ایجاد مانع برای پیشرفت شخصی
 • کارگر را به عنوان مسئول خشونت نشان دادن
 •  به تفاوت های فرهنگی بی توجهی کردن ، خرد کردن

انواع تهدید و ارعاب اقتصادی؛

 • تهدید مرتبط با کسب و کار
 • تهدید بدون پرداخت
 • به زنان تبعیض اقتصادی روا داشتن
 •  مانع شدن از سفر، جلسات و دوره هایی که مربوط به کسب و کار است
 • تهدید به اخراج از کار
انواع تهدید و ارعاب جنسی؛
 • استفاده از جنسیت به عنوان یک عنصر تهدید / کنترل
 • به عنوان یک جنس ، جنسی عمل کردن
 • حسودی کردن
 • استفاده از جنسیت به عنوان یک عنصر مجازات
 • آشکارا علاقه جنسی را نشان می دادن
 • اعمال فشار عاطفی کردن
 • مجبور کردن به خارج شدن از محل کار تا با هم باشند
 • تعریف کردن جوک های با محتوای جنسی
 •  نگاه کردنی که ایجاد مزاحم  کند / یا لمس کردن
 • پیشنهاد رابطه جنسی
 • با کارکنان دیگر مقایسه کردن

»سوء استفاده

سوء استفاده در محل کار بسیار شایع است. معمولا سوء استفاده مشخص نیست و قربانیان می ترسند گزارش بدهند. از این رو قربانیانی که شکایت نمی کنند و به هیچ کس نمی گویند، این رفتار ادامه می یابد.  قربانیان  به سبب شکایت کردن ویا اطلاع دادن می ترسند که با تبعیض روبرو بشودند یا کار خود را از دست بدهند ویا به خطر شکایت کردن یک حادثه خشونت آمیز اتفاق بیافتد.

سوء استفاده در محل کار به طور کلی؛ انواع کلمات آزار دهنده، خشونت فیزیکی یا رفتاری است. آزار و اذیت می تواند از انواع زیر باشد:

 • سوء استفاده تبعیض آمیز؛ نژاد،دین،زبان،جنسیت اجتماعی، ناتوانی، گرایش جنسی و سن را به سخره می گیرد.
 • سوء استفاده شخصی؛ شوخی تهاجمی، حقارت ،تحقیر، ایجاد شرم و غیره.
 • سوء استفاده فیزیکی؛خشونت فیزیکی را مستقیم  نشان دادن،نقض منطقه شخصی، حمله فیزیکی (دست کشیدن، ضربه، فشار، تزریق)، رفتارهای تهدید کننده( حرکات عصبانی )،نگاه، ترساندن و غیره
 • سوء استفاده بر اساس اقتدار؛ از کارگر بخواهد  کارهای زیادی را انجام دهد که ممکن نیست، بیش از ظرفیت کارگر ، کار خواستن و در  زندگی شخصی کارگر مداخله کردن
 • سوءاستفاده روانی؛ موجودیت کارگر را نادیده گرفتن،مثل وجود نداشتن رفتار کردن،درباره کارگر شایعات غیر واقعی تولید کردن، فکرهای کارگر را بی ارزش دانستن ، مسخره کردن، با هر چیزی که کارگر می گوید مخالفت کردن و  ریشخند و غیر.
 • خیانت سایبری؛ درباره کارگر شایعات غیر واقعی تولید کردن، دروغ گفتن، به صورت ایمیل یا رسانه های اجتماعی پیام های حاوی آزار و اذیت فرستادن و غیره.
 • تلافی کردن؛ مجازات با مقایسه بین کارگران.
 • سوء استعمال جنسی؛ عکس های جنسی منتشر کردن( پورنوگرافی) پوسترهای جنسی را در محل کار آویزان کردن، نظرات جنسی، جوک ها، سوالاتی با محتوای جنسی، لمس و حرکات نامناسب، فضای شخصی را به صوزت جنسی بکار بردن و سوءاستفاده کردن و غیر.

برای بد رفتاری هایی که در بالا ذکر شده در ترکیه مکان هایی هست که برای شکایت مراجعه بکنید. اگر با یکی از آنها روبه رو شدید و یا قبلأ اتفاق افتاده این وضیت را می توانید بگویید . این روش ها یی که در ترکیه  برای همه اعمال می شود در زیر گفته شده است؛

 • اول می توانید به مدیر بگویید که مشکل تان در محل کار حل بشود.
 • 155 که شماره پلیس است را می توانید زنگ بزنید
 • 157 که شماره مدریت عمومی اداره مهاجرات است را می توانید زنگ بزنید این شماره همان شماره تجارت قربانیان است.
 • 156 که شماره ژندارمری است را می توانید زنگ بزنید
 • 112 شماره که اورژانس و آمبولانس است را می توانید زنگ بزنید
 • شما می توانید به شرکت حقوقی که  در شهر خود تان است مراجعه کنید و بدون پرداخت مبلغی، یک وکیل برای شما در نظر گرفته می شود، و پرونده خود تان را  می توانید پیگری بکنید
 • https://www.csgb.gov.tr/Home به وزارت خدمات اجتماعی، کار و خانواده می توانید اطلاع بدهید
 • http://www.alo170.gov.tr/ شماره 170 که وزارت خدمات اجتماعی، کار و خانواده است را می توانید زنگ بزید.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tbmm_internet.anasayfa  به مجلس ملی کبیر ترکیه می توانید شکایت بکنید و دادخواست بنویسید.
 • https://www.turkiye.gov.tr/%20cimer-basvuru-sorgulama     به مرکز ارتباطات ریاست جمهوری می توانید اطلاع بدهید.

  »تحریم جنایی

رفتارهای بد  بر اساس قانون ترکیه جرم محسوب می شود که به تحریم  کیفری نیاز دارد. سوء استفاده بر اساس قانون مجازات از 3 ماه تا 2 سال  زندان دارد. با این حال جریمه مجازات باید با بهره گیری از راحتی فراهم شده توسط وظیفه عمومی یا رابطه بین سرویس یا خانواده افزایش یابد و با استفاده از راحتی ارائه شده توسط

کار در یک محل کار یا با استفاده از راحتی ارائه شده به وسیله ارتباطات الکترونیکی انجام شود.

حقوق کارگر از نظر روابط تجاری

اگر در محل کار با رفتارهای بد روبرو می شوید ، حق دارید که رابطه کاری را به پایان برسانید.

بنابراین شما حق دارید جبران خسارت دریافت کنید.

حقوق کارمند در رابطه با کسب و کار

اگر در محل کار با رفتارهای بد روبرو می شوید حق دارید که رابطه کاری خود را به پایان برسید. با این حال حق شکایت کردن تان هم  پابرجاست.

»ثبات

حوادث در بالا گفته شده با ضبط  توسط دوربین و یا شاهدان به راحتی اثبات می شود. با این حال دیوان عالی به این دلیل  که زنان  معمولا با سوء استفاده و بدرفتاری مواجه می شوند و بدون دلیل شکایت نمی کنند ، روایت های آنان را بررسی می کند.