جریمه و استیناف

به صفحه اصلی برگردانید

جریمه و استیناف

من در یک نانوایی کار می کردم که یک روز ناگهان دو نفر برای بازرسی به نانوایی که مشغول کار بودم آمدند و از من خواستند شناسنامه ام را نشان دهم. فکر کردم برای مجوز کار و بیمه می خواهند. اطلاعاتی را از شناسنامه ام گرفتند و از من خواستند که زیر برگه ای که به من دادند امضا کنم که من هم انجام دادم. حدود دو ماه بعد از این ماجرا به نام من یک برگه آمد. می خواستم بپرسم مدرک (برگه) چیست و چه ربطی به من دارد. اما از آنجایی که من ترکی را به اندازه کافی بلد نیستم، پس از دریافت مدرک، آن را به ترجمه عربی آن بردم تا بفهمم چه نوشته شده است. من به دلیل کار بدون مجوز کار 3527 لیر جریمه شدم. در این سند آمده است که باید جریمه را پرداخت کنم. بلافاصله از طریق دوست ترک زبانم با صاحب کارم صحبت کردم. اما او اهمیتی نمی داد. برای رفع این مشکل به یک دفتر مشاوره پول دادم. با این حال، این نیز کمکی نکرد.

ما به عنوان چند سوری در نانوایی کار می کنیم و هیچ کدام از ما مجوز کار یا بیمه نداریم. وقتی برای بازرسی آمدند من تنها کسی بودم که در نانوایی کار می کردم. خارجی های دیگر در خانه آنها بودند. تازه شروع به کار کرده بودم. روز سومی که کار را شروع کردم جریمه نوشتند. روز اولی صاحب کارم به من گفت  که شروع به کار کنم برایم مجوز کار و بیمه می دهد.  من به حرف صاحب کارم اعتماد کردم به همین دلیل شروع به کار کردم. من باید مراقب خانواده ام باشم. من نتوانستم این جریمه را پرداخت کنم. به من هم ظلم شد و نمی دانستم چه کنم.

سپس صفحه MUDEM – مرکز حمایت از کارگران را دیدم. نوشته بود که به کارگران مشاوره رایگان دادند. بلافاصله به سایت مراجعه کردم و شرایطم را توضیح دادم. آنها با من تماس گرفتند و اطلاعاتی در مورد موضوع دریافت کردند. گفتند من حق اعتراض به حکم را دارم، خیلی خوشحال شدم و خیالم راحت شد. آنها مرا به دفتر MUDEM در شهرم راهنمایی کردند. گفتند یک وکیل در دفتر است. آنها گفتند که به من مشاوره حقوقی رایگان می دهند و به من کمک می کنند تا برای جریمه نامه تجدید نظر بنویسم.آنها گفتند که به من مشاوره حقوقی رایگان می دهند و به من کمک می کنند تا برای جریمه نامه اعتراض بنویسم. در واقع، دفتر MUDEM در شهر من با من تماس گرفت. آنها به من مشاوره حقوقی دادند و به من کمک کردند تا یک دادخواست به صورت رایگان بنویسم. به من گفتند باید دادخواست را  دادگستری ببرم  و تحویل بدهم. مدت کوتاهی پس از ارسال دادخواست، نامه ای دریافت کردم. اعتراض من پذیرفته شد. دادگاه تصمیم گرفت از این جریمه لغو کند. با تشکر از شما، مشکل من حل شد. موفق باشی. از تشکر مرکز حمایت کارگران.