چگونه مجوز کارم را گرفتم؟

به صفحه اصلی برگردانید

چگونه مجوز کارم را گرفتم؟

سلام من مادر دو بچه و کارمند سوریه هستم در بخش پوشاک کار می کنم من به دلیل جنگ که در کشورم وجود دارد با دو فرزندم به ترکیه آمدم.ما وقتی که به ترکیه آمدیم ثبت نام نکردیم از این رو من و فرزندانم شناسنامه نداریم.ما به سبب نداشتن شناسنامه نمی توانستیم به بیمارستان برویم ودرمان پیدا کنیم.می خواستم بچه هایم ادامه به تحسیل شان بشوند ولی برای این هم باید شناسنامه داشته باشیم.من شروع به کار در یک کارگاه پوشاک کردم تا نیازهای فرزندانم را برآورده کنم.ولی مجوز کار ندتشتم.من همین کار را با کارگران دیگر انجام می کردم و بیشتر از آنها کار می کردم ولی با این حال از آنها کمتر دستمزد می گرفتم. برای اضافه کاری هم به من پولی اضافه هم پرداخت نمی کردند. یک روز به کارگاه که من در آنجا کار می کنم،حسابرسان شرکت آمدند.برای من توصیخ دادند که کار کردن بدون مجوز کار و بیمه نامناسب است. اول فکر کردم که من را از کار احراخ خواهند کرد.بعد از کوتاه مدت همان حسابرسان ها با کسانی دیگر به کارگاه آمدند. کسی از آنها عربی خرف می زد.ازاش پرسیدم که آینها که هستند؟ به من گفتند که از مودم که مرکز حمایت پناهندگان آمدند و به من کمک خواهند کرد. با صاحب کارگاه صحبت کردند و پولی خودم که خق داشتم ولی از اول نتوانستم بگیرم کمک کردند که دریافت کنم. دیگر من هم مثل کارگران سایر همان کار را انجام می کردم و دستمز من هم عین هم خواهد شد. کارمندان مودم  به من گفتند که کار کردن بدون مجوز کار درست نیست و باید مجوز کار داشته باشم. ولی من کارت شناسنامه نداشتم. برای مراجعه مجوز کار اول باید شناسنامه داشته باشم. ما با کمک هایی کارمند مودم به کارت شناسنامه مراجعه کردیم.ما با مودم به اداره مهاجرت ولایت رفتیم و شناسنامه مان را گرفتیم. دیگر در ترکیه ثبت داشتیم ولی برای گرفتن مجوز کار باید ۶ ماه منتظر بمانیم. بعد از این ۶ ماه برای گرفتن مجوز کار مراجعه کردیم. دیگر هم شناسنامه و هم مجوز کار دارم. به وسیله مودم مثل با کارمندان سایر همان دستمزد را می گیرم،بیمه هم دارم و از حقوقی هایی  که از طرف دولت می دهنده می توانم استفاده کنم